Het aanbesteden van werk is een eenvoudige opgave. Dacht u. Juist voordat u uw werk wilt gunnen, claimt een inschrijver het werk. Wat nu? De gevolgen zijn in elk geval wel duidelijk. Vertraging in het uit te voeren werk en kosten maken voor juridische ondersteuning. U hebt een aanbestedingsbeleid? De markt en wetgeving wijzigen sneller dan u denkt.

Voor wie?

Hoofden en managers afdelingen vastgoedbeheer, projectleiders, werkvoorbereiders, medewerkers bedrijfsbureau, hoofden onderhoudsdiensten, klachten- en mutatieopzichters, medewerkers die betrokken zijn bij het uitbesteden van werk.

Leerresultaten

 • U begrijpt dat het aanvragen van offertes of het aanbesteden van werk zorgvuldig en nauwgezet moet gebeuren.
 • U kent de wet- en regelgeving en de ongeschreven wetten van aanbesteden.
 • U weet hoe u uw werk op de markt kunt brengen.
 • U hebt inzicht in keuzemogelijkheden bij het uitbesteden.
 • U weet de eisen te formuleren aan leveranciers en aannemers.
 • U weet een afgewogen gunningsadvies te maken.

Programma

 • Aanbestedingswet en aanbestedende diensten
 • Aanbestedingskalender
 • Aanbestedingsvormen in relatie tot de markt
 • Aanbestedingsbeleid bij corporaties
 • Selectie van kandidaatinschrijvers
 • Offerteaanvraag
 • Vergelijken van offertes
 • Voorkomen van meerwerk
 • Onderhandelingsfasen, onderhandelingsstrategie en onderhandelingstactieken

Meer informatie over deze opleiding vindt u hier >>>