‘Het bovenlicht is kapot!’ Wie gaat u sturen? De elektricien? Wilt u nu eindelijk de klant te woord kunnen staan zonder daarbij vaak een technische collega te moeten raadplegen? In deze cursus leert u hoe u efficiënt en effectief op een reparatieverzoek, een klacht of een vraag kunt reageren. U kunt uw technische collega’s helder en eenduidig informeren. Deze cursus biedt een stevige kennismaking met en een verdieping in bouwkunde en installatietechniek, en zet de belangrijkste problemen bij het aannemen van een reparatieverzoek op een rij. De communicatie en de bouwkundige kennis geïntegreerd!

In de voorbereiding op de cursus kunt u aangeven welke vragen en onderwerpen u behandeld wilt hebben. Uw trainer koppelt tijdens de cursus de bouwkundige theorie direct aan de praktijk met de vraag "waar kan uw huurder over bellen met een reparatieverzoek".

De cursus past ook uitstekend bij het door Kjenning uitgegeven Handboek Techniek voor niet-technici.

Voor wie?

Baliemedewerkers, callcentermedewerkers en medewerkers klantenservice, die reparatieverzoeken aannemen en plannen

Leerresultaten

 • U kent op elementair niveau alle noodzakelijke bouwkundige en installatietechnische aspecten.
 • U kent de bouwkundige en installatietechnische vakterminologie die van toepassing is op woningen.
 • U kunt, op basis van gegeven praktische tips, snel oorzaken en achtergronden van storingen en klachten achterhalen.
 • U kunt efficiënt en klantvriendelijk omgaan met het aanname-, analyse- en aansturingsproces op basis van uw eigen technische documentatie of op basis van het Handboek Techniek voor niet-technici.

Programma

 • Proces van aanname en analyse
 • Wettelijke bepalingen kleine herstellingen
 • Kwaliteit van de woning voorraad en verwachtingen van huurder
 • Typen huizen en andere gebouwen
 • Reparatieverzoeken rondom het casco van de woning: vloeren, daken, gevels, kozijnen
 • Reparatieverzoeken rondom de afwerking van de woning: wand- en vloerafwerking, plafonds
 • Keukens
 • Asbest
 • Vocht- en geluidsoverlast
 • Reparatieverzoeken aan installaties: elektra-, water-, c.v.- en gasinstallaties, sanitair
 • Bezoek mutatiewoningen
 • Communicatie met huurder: De aanname, analyse (doorvragen) en uitvoeringsaansturing
 • Casus reparatieverzoeken

Meer informatie over deze opleiding vindt u hier >>>