Woningen hebben onderhoud nodig. Niet alleen slijten de materialen, maar ook veranderen de eisen van uw doelgroep en moet u blijven investeren om de verhuurbaarheid van uw bezit op peil te houden.
Maar wanneer moet u welk onderhoud uitvoeren? Om dat te bepalen kunt u de algehele staat van onderhoud vaststellen met een conditiemeting. De status wordt vervolgens vertaald naar de meerjarenonderhoudsplanning en de onderhoudsbegroting. Daarmee kunt u de prioriteiten voor het onderhoud jaarlijks bepalen. Er vinden in deze cyclus verschillende inspecties plaats. De conditiemeting speelt dan ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van het onderhoud.

De conditiemeting van gebouwen wordt volgens NEN 2767 uitgevoerd. Deze vastgelegde meet- en registreermethode geeft een persoonsonafhankelijk oordeel over de staat van het vastgoed en de daarmee gemoeide kosten. Tijdens deze training leert u werken met NEN 2767 en voert u met praktijkcasussen zelf een conditiemeting uit. Na afloop van de training kunt u in uw begroting en planning onderbouwde keuzes maken in het onderhoud.

Voor wie?

Iedereen die in de praktijk betrokken is bij het vaststellen van onderhoudscondities en -maatregelen en medewerkers die objectief de staat van onderhoud willen vaststellen.

Leerresultaten

 • U kent de begrippen van conditiemeting in het vastgoedbeheer.
 • U kunt werken met NEN 2767.
 • U kunt een conditiemeting uitvoeren volgens NEN 2767.
 • U kunt objectief het kwaliteitsniveau bepalen van de belangrijkste gebouwdelen.
 • U bent zich bewust van mogelijke kostenbesparingen door tijdig inzicht in de noodzaak van onderhoud.
 • U kunt de risico’s van uitstel van onderhoud inschatten.

Programma

 • Conditiemeting in het vastgoedbeheer
 • Norm NEN 2767
 • Zespuntsschaal conditiescores
 • Matrix resulterende conditiescores
 • Gebrekenlijst volgens NEN 2767-2
 • Niet-genoemde gebreken
 • Elementen en gebrekenherkenning
 • Inventarisatie elementen (in het veld/vanaf tekening) NEN 3699
 • Aandachtspunten bij conditiemetingen
 • Praktijksituatie/case
 • Matrix risico’s/prioriteiten, analyse, conditiescore en financiële waarde
 • Verouderingskromme
 • Werkwijze bij verschillende gebouwen
 • Conditiemeting en meerjarenonderhoudsbegroting

Meer informatie over deze opleiding vindt u hier >>>