Efficiënt en doelmatig onderhoud komt weer meer in de belangstelling. Bezuinigen is aan de orde van de dag. Het maken van een meerjarenonderhoudsbegroting is geen doel op zich. Het dwingt alle betrokkenen na te denken over de toekomst van het vastgoed. Daarbij geeft een planning een handvat voor en inzicht in de financiële gevolgen en onverwachte gebeurtenissen. Dit inzicht maakt sturen en besturen gemakkelijker.
Het opzetten en actueel houden van onderhoudsplanningen vraagt constant om afwegingen over de toekomstige exploitatie en verhuurbaarheid van het bezit. Vroeger was vooral de technische staat maatgevend. Nu staan de belangen van gebruikers en financiële continuïteit meer centraal. Hoe gaat u om met de nieuwe ontwikkelingen bij het bouwtechnisch beheren van uw vastgoed?

Het opzetten en actueel houden van onderhoudsplanningen vraagt constant afwegingen over toekomstige exploitatie en verhuurbaarheid van bezit. Naast technische staat staan belangen van gebruikers en financien centraal. Tijd voor modern vastgoedbeheer!

Voor wie?

Hoofden en managers afdelingen vastgoedbeheer of wonen, medewerkers afdeling wonen, projectleiders nieuwbouw en planmatig en groot onderhoud, werkvoorbereiders, medewerkers bedrijfsbureau en opzichters.

Leerresultaten

 • Inleidingen, discussies en oefeningen over verschillende onderhoudsplanningen en hun onderlinge samenhang
 • Modern vastgoedbeheer, werken met scenario’s voor diverse onderhoudsniveaus
 • Samenstellen onderhoudsbegroting
 • Opzetten bouwtechnische meerjarenonderhoudsplanningen
 • Samenhang tussen strategisch vastgoedbeleid en planmatig onderhoud
 • De invloed van klantwensen en financiële continuïteit
 • Toekomstige exploitatie in relatie tot te nemen maatregelen
 • Actualiseren van MJO

Programma

 • Conditiemeting in het vastgoedbeheer
 • Norm NEN 2767
 • Zespuntsschaal conditiescores
 • Matrix resulterende conditiescores
 • Gebrekenlijst volgens NEN 2767-2
 • Niet-genoemde gebreken
 • Elementen en gebrekenherkenning
 • Inventarisatie elementen (in het veld/vanaf tekening) NEN 3699
 • Aandachtspunten bij conditiemetingen
 • Praktijksituatie/case
 • Matrix risico’s/prioriteiten, analyse, conditiescore en financiële waarde
 • Verouderingskromme
 • Werkwijze bij verschillende gebouwen
 • Conditiemeting en meerjarenonderhoudsbegroting

Meer informatie over deze opleiding vindt u hier >>>