Geen onderdeel van woningen is zo verouderd als de elektra-installatie. Maar is dat wel zo? Of zijn de wensen van huurders veranderd? Hoe zorgt u ervoor dat de elektra-installatie veilig kan worden gebruikt? Een keuring bij mutatie? Prima! Wat doet u met de bemerkingen? Wat is uw beleid? Het wordt helemaal lastig als er onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan de woningen. Wat is wettelijk vereist? Welke normen zijn van toepassing? Wat wilt u zelf?

Voor wie?

Beleidsmedewerkers, medewerkers projectbureau en technische medewerkers, mutatiemedewerkers afdeling wonen, projectleiders onderhoud, werkvoorbereiders, opzichters, callcentermedewerkers en medewerkers klantenservice die reparatieverzoeken aannemen en plannen.

Leerresultaten

  • U bent zich bewust van uw verantwoordelijkheden als verhuurder van woningen met oude en beperkte elektra-installaties.
  • U herkent gevaarlijke situaties in de elektra-installaties van woningen.
  • U hebt voldoende kennis van wet- en regelgeving op het gebied van elektra-installaties.
  • U kent de voor het beheer, onderhoud en verbetering belangrijkste eisen uit de NEN 1010/NPR 5310.
  • U kunt met uw installateur overleggen over het keuren van de elektra-installatie van woningen en mogelijke noodzakelijke verbeteringen.

Programma

  • Kwaliteit en omvang van elektra-installaties in bestaande woningen
  • NEN 1010/NPR 5310 en de praktijk
  • Eisen bij nieuwbouw en bestaande bouw
  • Beleid bij mutatie en onderhoud
  • Keuren van elektra-installaties

Meer informatie over deze opleiding vindt u hier >>>