Veiligheid is prioriteit nummer één in uw werk. Om uw dagelijkse werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren is kennis van de risico’s belangrijk. Met een Basis VCA-certificering kent u deze risico’s en kunt u veilig werken.
De certificeringsopleiding B-VCA zorgt dat u als uitvoerende medewerker de veiligheidsaspecten kent en weet hoe u daarmee moet omgaan. Ook leidt de opleiding via een officieel examen tot een persoonlijke certificering. De maatregelen en de veiligheidseisen vanuit de Arbowet komen in deze opleiding uitgebreid aan bod. Het officiële VCA-examen vindt separaat plaats.

Voor wie?

Uitvoerende medewerkers. Voor VCA*- en VCA**-gecertificeerde organisaties zijn de medewerkerscertificeringen verplicht. Het certificaat is tien jaar geldig.

Er zijn verschillende uitvoeringsvormen mogelijk.
Voor uw situatie maken we een opleiding, passend bij uw vraag en uw medewerkers, die leidt tot het diploma!

Leerresultaten

 • U kent de onderliggende wetgeving (Arbowet).
 • U kent de begrippen van veiligheid en belangrijke veiligheidstheorieën.
 • U kent de inhoud van de acht modules van VCA.
 • U bent een goede gesprekspartner voor VCA-gecertificeerde (onder)aannemers.

Programma

 • Arbowetgeving
 • Veiligheid en belangrijke veiligheidstheorieën
 • Brand- en explosiegevaar en gevaarlijke stoffen
 • Machines en gereedschappen
 • Besloten ruimten en werkvergunningen
 • Werken op hoogte en hijsen en heffen
 • Lawaai, trillingen, koude en hitte
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Examentraining
 • Certificeringsexamen

Meer informatie over deze opleiding vindt u hier >>>