In de rol van projectmanager wordt er meer van u verwacht dan het leiden van een project binnen vastgestelde kaders. U verkent de kaders met visie op de volkshuisvesting, strategisch voorraadbeheer, projecten en projectontwikkeling, en met oog voor de markt en wat haalbaar is. Ondanks een ongebaande aanpak weet u uw project intern te "verkopen". U schrijft start- en fasedocumenten van uw projecten en weet deze met verve te verdedigen in het managementteam- en directie-overleg. Bij projecten kan uw organisatie eigenlijk niet om u heen.

Voor wie?

Projectleiders, beleidsmedewerkers, hoofd afdeling projecten en technische medewerkers die projectverantwoordelijkheid dragen.

Leerresultaten

  • U kunt een analyse maken van de problemen bij de exploitatie van een complex of wijk.
  • U kent de wijze waarop stakeholders invloed hebben op de corporatie en projecten.
  • U kunt start- en fasedocumenten opstellen van complexe projecten en deze presenteren op directieniveau.
  • U kunt scenario's opstellen van projecten en weet afwegingen te maken binnen projecten en de projectenportefeuille van de corporatie.

Programma

  • Samenwerking met marktpartijen: fiscale en juridische consequenties
  • Strategisch voorraadbeleid
  • Analyse van problemen en opstellen van scenario's
  • FinanciĆ«le kaders bij corporaties en projecten
  • Opzetten start- en fasedocumenten met stichtingskosten, berekenen huur en huurverhoging, onrendabele toppen
  • Presenteren

Meer informatie over deze opleiding vindt u hier >>>