Bij het ontwikkelen, (ver)bouwen en exploiteren van onroerend goed moet u voldoen aan wettelijke eisen. Het vinden van die eisen is al een hele opgave, laat staan om ze te begrijpen en te weten welke gevolgen ze hebben voor het beheer en onderhoud van onroerend goed of een voorgenomen ingreep.

Deze cursus gaat in op mogelijke alternatieven, geeft u voldoende kennis om het gesprek met bouw- en woningtoezicht te kunnen voeren en laat u het verschil zien tussen wat ambtenaren van bouw- en woningtoezicht of de brandweer kunnen of willen eisen. Ten slotte leert u hoe u kunt reageren als een aannemer of installateur zich verschuilt achter bouwwetgeving.

Voor wie?

Projectleiders, medewerkers bedrijfsbureau of vastgoedontwikkeling, technische medewerkers en beleidsmedewerkers.

Leerresultaten

  • U hebt inzicht in de opbouw van bouwwetgeving.
  • U weet wanneer u vergunningsplichting bent volgens de Wabo.
  • U weet de weg in "het doolhof van bouwwetgeving" en kunt de eisen uit bouwregelgeving vinden.
  • U ziet de samenhang tussen wetten, besluiten, regelingen en normen.
  • U durft de discussie over bouwregelgeving aan met handhavers, aannemers en installateurs.

Programma

  • Structuur van de bouwregelgeving van Woningwet naar Bouwbesluit en bouwverordening
  • Wabo-vergunningen
  • NEN-normen
  • Bouwbesluit: verblijfsruimte en verblijfsgebied, gebruiksoppervlak en vrije indeelbaarheid
  • Technische uitwerking Bouwbesluit: algemene bepaling, veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu, installaties, gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen, bouw- en sloopwerkzaamheden, overgangs- en slotbepalingen

Meer informatie over deze opleiding vindt u hier >>>