Aankomend projectleider

Projectleider

Projectmanager

Toezicht houden bij bouw- en onderhoudsprojecten

Bouwregelgeving: wabo, wro en bouwbesluit

Opzichter projectmatig/ planmatig onderhoud