Geeft u opdrachten aan onderhoudsbedrijven en andere uitvoerende bedrijven? Deze bedrijven hebben vanuit de Arbowet te maken met wettelijke voorschriften rond veiligheid, gezondheid en milieu en met VCA. Als opdrachtgever moet u aannemers hierop kunnen beoordelen en dus moet u kennis hebben van deze voorschriften. Ook verplichten steeds meer opdrachtgevers hun aannemers om VCA*- of VCA**-gecertificeerd te zijn. Soms als bedrijf, soms dat minimaal de medewerkers VCA-gecertificeerd zijn. Deze cursus is daarom onmisbaar voor u!
Voor u als opdrachtgever is het van belang om goed op de hoogte te zijn van alle Arbo- en VCA-begrippen en vereisten. Dat biedt deze cursus u. U kunt er dan voor zorgen dat het management van de eigen organisatie en alle opdrachtgevers op de hoogte zijn van de wettelijke eisen. Bovendien kunt u bepalen of externe uitvoerende partijen voldoen aan de wettelijke vereisten. Na de cursus hebt u zelf ook voldoende kennis over VCA om veiligheidsrisico’s in het werk te kunnen beoordelen. Tijdens de cursus wisselen we theorie af met het oefenen van opdrachten uit de praktijk.

Voor wie?

Onderhoudsmanagers, overige leidinggevenden, projectleiders en opdrachtgevende medewerkers.

Leerresultaten

 • U kent relevante aspecten van de Arbowetgeving.
 • U kent relevante aspecten van VCA (bedrijf, leidinggevenden en medewerkers).
 • U kent de praktische invulling van VCA voor opdrachtgevers en van VCO (VeiligheidsChecklist voor Opdrachtgevers).

Programma

 • De Arbowet: wat, wie, waarom en hoe?
 • De betekenis van VCA voor opdrachtgevers
 • De VeiligheidsChecklist voor Opdrachtgevers (VCO)
 • Wetgeving en aansprakelijkheid voor opdrachtgevers
 • Risico, risicobeheersing en opdrachtgever
 • Risico-inventarisatie en evaluatie (RIE)
 • Veiligheid: hoe, wat, wanneer en wie is verantwoordelijk?
 • Veiligheidshandboek: wat kan de opdrachtgever daarmee?
 • Werkvergunningen
 • Praktische invulling in de eigen (opdrachtgevers)situatie

Meer informatie over deze opleiding vindt u hier >>>