Als operationeel leidinggevende hebt u de verantwoordelijkheid dat uw uitvoerende medewerkers veilig werken bij hun dagelijkse werkzaamheden. U motiveert hen daartoe en u ziet erop toe dat ze dat ook werkelijk doen. Veiligheid staat voorop!
De certificeringsopleiding VOL-VCA zorgt dat de veiligheidsaspecten bekend zijn en dat u weet hoe u daarmee moet omgaan. Deze opleiding leidt via een officieel examen ook tot persoonlijke certificering. Voor u als operationeel leidinggevende een 'must'! Het officiële VCA-examen vindt separaat plaats.

Voor wie?

Operationeel leidinggevenden. Voor VCA*- en VCA**-gecertificeerde organisaties zijn de VOL-certificeringen verplicht. Het certificaat is tien jaar geldig.

Er zijn verschillende uitvoeringsvormen mogelijk. Voor uw situatie maken we een opleiding, passend bij uw vraag en uw medewerkers, die leidt tot het diploma!

Leerresultaten

 • U kent de onderliggende wetgeving (Arbowet).
 • U kent de veiligheidsbegrippen en -theorieën.
 • U kent de oorzaak van het ontstaan van ongevallen.
 • U kunt veilig werken bevorderen.
 • U kent de inhoud van de VCA-modules.
 • U kunt de aspecten van het veiligheidsbeleid uitvoeren en erop toezien.
 • U bent een goede gesprekspartner voor VCA-gecertificeerde (onder)aannemers.

Programma

 • Arbowetgeving
 • Veiligheid en belangrijke veiligheidstheorieën
 • Brand- en explosiegevaar en gevaarlijke stoffen
 • Machines en gereedschappen
 • Besloten ruimten en werkvergunningen
 • Werken op hoogte, hijsen en heffen
 • Lawaai, trillingen, koude en hitte
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Het ontstaan van ongevallen
 • Veilig werken bevorderen
 • Het uitvoeren en toezien op aspecten uit het veiligheidsbeleid
 • Procedures en werkvergunningen toepassen
 • Taak-risicoanalyses opstellen
 • Veiligheidsbijeenkomsten (toolbox-meetings) en veiligheidsinspecties
 • Doel en inhoud van bedrijfsnoodplannen

Meer informatie over deze opleiding vindt u hier >>>