Kent u al uw verantwoordelijkheden, bevoegdheden en aansprakelijkheden als projectleider bij nieuwbouw en verbeteringsprojecten? Het opzetten en managen van een project vraagt veel van u! U moet een projectgroep samenstellen, het project faseren, bepalen welke beslisdocumenten nodig zijn en de voortgang bewaken.

In deze cursus komen alle theorie en praktijkzaken rondom projectleiding aan bod. Denk aan het contracteren van adviseurs en aannemers, kritische succesfactoren en risico's van een project, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de projectleider, communicatie met betrokkenen en projectplanning. 

Voor wie? 

Projectleiders, medewerkers projectbureau en technische medewerkers die projectverantwoordelijkheid dragen. 

Leerresultaten 

 • U kent de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en aansprakelijkheden van de projectleider.
 • U kunt fasen in een project onderscheiden en weet wat in elke fase moet worden gedaan.
 • U weet welke partijen betrokken zijn in het bouwproces en welke verantwoordelijkheden deze hebben.
 • U kent het belang van goede communicatie in het project en kunt dit in de praktijk toepassen. 

Programma 

 • Kritische succesfactoren en risico's van een project: projectleider als spin in het web
 • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden projectleider bij nieuwbouw en renovatie
 • Betrokken partijen bij nieuwbouw, renovatie en groot onderhoud
 • Programma van eisen
 • Onderzoek kwaliteit bestaand onroerend goed
 • Contracteren van adviseurs en aannemers
 • Prijzen aanvragen en aanbestedingsprojecten coördineren
 • Projectplanning: onderzoeksfase, ontwerpfase, bestekfase, uitvoeringsfase
 • Projectorganisatie
 • Beheersinstrumenten
 • Directievoering bij werken in uitvoering
 • Communicatie met betrokkenen: huurders, bewonersorganisaties, adviseurs en aannemers 

Meer informatie over deze opleiding vindt u hier >>>