Als u al uw verantwoordelijkheden, bevoegdheden en aansprakelijkheden kent als projectleider bij nieuwbouw en verbeterprojecten, dan weet u wat u niet weet! Het wordt tijd voor verdieping op een aantal lastige dossiers.

In deze cursus komt die verdieping aan bod. Daarmee weet u de risico's in projecten te benoemen en in te schatten.

Voor wie?

Projectleiders, medewerkers projectbureau en technische medewerkers die projectverantwoordelijkheid dragen.

Leerresultaten 

 • U bent een volwaardige gesprekspartner voor collega's en externe partijen.
 • U kunt zelfstandig een stichtingskostenopzet maken van een project en de kasstroom van een exploitatie berekenen.
 • U kent de risico's bij projecten en weet deze financieel te vertalen in een grond- en bouwexploitatie.
 • U kent de consequenties van deze risico's in een grond- en bouwexploitatie.
 • U bent op de hoogte van recente wet- en regelgeving.

Programma

 • Wet ruimtelijke ordening en het in exploitatie brengen van grond
 • Bestemmingsplannen en afwijken hiervan bij projecten
 • Samenwerkingsovereenkomsten met gemeenten
 • Vereniging van Eigenaren en splitsen van projecten in appartementsrechten
 • Bouwregelgeving bij bouwen en verbouwen
 • Financiële kaders bij projecten
 • Opzetten stichtingskosten, berekenen huur en huurverhoging, onrendabele toppen
 • Wet bodembescherming en Wet secundaire grondstoffen

Meer informatie over deze opleiding vindt u hier >>>